Bán máy laser cũ 1280
Main RD bản tiếng việt mới
Nguồn 120 W
Bóng 100 W
Bảo hành 3 tháng
Kỹ thuật chuyển giao tại nhà
Liên hệ trưc tiếp sđt