Bộ điều khiển nhiệt độ thersmostart
Đo ở nhiệt độ C: 0-120 ,300, 320...

Bán sỉ và lẻ

Liên hệ trực tiếp để hưởng giá ưu đãi