Bơm nước ngọt, labovo 12V
Lưu lượng: 200GPH
Điện áp: 12V
Dùng cung cấp nước ngọt cho hệ thống tàu thủy. Labovo,