Đầu CNC theo chuẩn zin, độ cứng 58HLC cao hơn đầu zin 53HLC. Nên chất lượng miễn bàn