Vòng bóng đèn sử dụng trong máy ó
Sản xuất theo cầu
Hàng đẹp, chất lượng