tên sản phẩm : kính hàn cảm quang hay còn gọi mắt kính hàn cảm biến ánh sáng

xuất xứ malaysia

bảo vệ đôi mắt người thợ hàn,điều chình ánh sáng bảo vệ đôi mắt thợ hàn khi tiếp xúc nhiêu liên tục với ngành
Liên hệ 01667602399,