Lọc dầu tách nước bảo vệ kim phun
Thương hiệu : Rex
Lưu lượng : 227LPh
Độ mịn : 30 micron
Tách nước và cặn bẩn