Lọc Dầu Thay Thế R90T, 8980959830 Parker
Hãng Parker
Xuất xứ : Mỹ
Thay thế cho mã lọc 690R-R90T
Tách nước va cặn bẩn.