Lọc R90P
Thay thế lọc nhiên liệu cho các mã lọc 8980959830, R90P, R90T, R90S.
Dùng cho xe tải, máy phát điện, máy tàu thủy