Lọc Tách Nước Parker Racor R12P , 57LPH
Lưu lượng : 57LPH
Sử dụng tách nước trong dầu diesel