tên sản phẩm : máy bấm đầu dây xịt rửa xe hay còn gọi là đội bấm đầu dây xịt rửa xe

thương hiệu taiwan

ứng dụng : bấm đầu dây xịt rửa xe các loại,với độ chính xác ,độ kín ôm sát ống tránh tình

trạng rò rỉ
Liên hệ:01667620399