-máy đầm bàn bê tông 1,1 kw ( 1,5hp) 220v -máy đầm bàn bê tông 1,1 kw ( 1,5hp) 380v

-máy đầm bàn bê tông 1,5 kw ( 2hp) 220v -máy đầm bàn bê tông 1,5 kw ( 2hp) 380v

-máy đầm bàn bê tông 2,2 kw ( 3hp) 220v -máy đầm bàn bê tông 2,2 kw ( 3hp) 380v

máy chúng tôi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ các xưởng lớn bên trung quốc như các tỉnh triết

giang,thượng hải qua các thương hiệu jinlong...