Máy đóng cườm ngọc trai, máy đóng mắt cáo, máy móc thiết bị ngành may.