Nguồn điện 220v/50hz
Công suất máy 1.5kw
Sản lượng 100kg/h
Trọng lượng máy 75kg
Kích thước máy 670x420x700mm