- Đa dạng mẫu mã sản phẩm
- Công suất lớn với các kích thước khuôn khác nhau
- Thao tác dễ dàng