+dùng cho bảo ôn ,kho lạnh ( tủ lạnh,kho lạnh,tang lạnh,tang bia,tủ bảo quản vv)
+dùng cho foam mền ( đệm ghế,đệm ngồi,yên xe,sho pha,tay vô lăng,bánh xe )
+dùng cho foam giả gỗ tỷ trọng cao ( khung tranh,phào chỉ giả gỗ,vật liệu đầu cột trang trí bằng pu fom vv)