- Thân máy bằng inox
- Máy bao gồm 2 lưỡi dao phục vụ mục đích thái các loại sản phẩm khác nhau
- Dễ dàng sử dụng, vệ sinh, năng suất cao