Nguồn điện:220V/50HZ

Công suất:650W

Kích thước máy:60*32*46cm

Sản lượng:3~12kg

Kích thước viên:3~10mm

Trọng lượng máy:55kg