bạn có máy cnc cũ hư hỏng đã không sử dụng nhiều năm
cần thanh lý dọn xưởng kho
hãy liên hệ với chúng tôi
Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp số điện thoại