Kích thước 110 x 110 x 12,5 cm
Số đường nâng: 4
Tải trọng tĩnh: 1800kg
Tải trọng động: 600kg
Số mặt sử dụng: 1
Nguyên liệu: rPP
Màu sắc: Đen