Điện trở sứ trái khế phi 40*100 / 220v-800w
Sản xuất theo yêu cầu
Liên hệ : 0902735686 Phương Anh