tên sản phẩm : súng vặn ốc bằng hơi 2 búa wasaki w888 1/2 hay còn gọi là súng mở ốc 2 búa wasaki w888 1/2

thương hiệu : wasaki

chức năng :vặn mở ốc bằng hơi

tốc độ 7800 r.p.m m24 mm (mờ típ 24 mm lớn nhất)

bảo hành 06 tháng

1 đồi 1 nếu lỗi do nhà sản xuất
Liên hệ:01667620399