tên sản phẩm : súng vặn ốc bằng hơi 2 búa wasaki w888a 1/2 hay còn gọi là súng mở ốc 2 búa wasaki w888a 1/2

thương hiệu : wasaki

chức năng :vặn mở ốc bằng hơi có 8 đầu típ 1/2 đi kèm

tốc độ 7800 r.p.m m24 mm (mờ típ 24 mm lớn nhất)
Liên hệ:01667620399