Cty Tân Minh Long cuối năm 2019 xả kho thanh lý máy laser 3020
Máy nhập nguyên thùng hãng Jingke
thanh lý 5 máy giá giảm 50%
máy nhập từ tháng 6/2019
bảo hành 12 tháng
chuyển giao lắp đặt tại nhà
Nhanh tay liên hệ đặt hàng ngay từ