Sản phẩm máy buộc chỉ được làm 100% bằng inox
Phù hợp cho các cơ sở sản xuất