Sản phẩm máy cạo vỏ sấu tự động được sản xuất tại vn
Công xuất 750w -220v
Năng xuất 2kg/mẻ/ 30s. Cạo xiêu nhanh . Xiêu sạch Ko lo bị dập